петък, 7 септември 2018 г.

ТИ СИ ЕДИНСТВЕНАТА
Ти си единствената,
която разпознава
уханието на
всяка моя
дума.

Другите само се правят,
само се правят другите.-