петък, 13 юли 2018 г.

КРЪВОДАРИТЕЛ
Спирам вече с писането
и описанието на ехото ти,
поело на дълъг път
към ехото ми.

Нека бъда просто твой
доверен кръводарител.


-