събота, 23 септември 2017 г.

ВРЕМЕТРАЕ МИ СЕВреметрае ми се
в твоята мека сянка.

И не знам защо се налага
да го оповестя публично.-