събота, 23 септември 2017 г.

ЕСЕНЕЕ МИ СЕЩе ти го кажа на ухо.

Есенее ми се по нейното
смълчано и сочно тяло,
което е събирало
и изваждало
какви ли не
истории,

докато стигне до моето.-