събота, 28 март 2020 г.

ЧОРАПТака ми се шие,
докато съм се взрял
в едва забележимата дупка
на чорапа на левия ти крак,

и се наслаждавам на
малкия ти пръст,
който се подава,

за да ми подскаже,
че няма как да се отърва
от заразата на поезията,

нито поезията
знае как да
се отърве
от мен.


-