четвъртък, 30 август 2018 г.

ПРИСПИВАНЕ
И има ли кой
да приспива
вечер

косите ти...
-