вторник, 7 август 2018 г.

НА ВКУС
И какво е на вкус
отсъствието ми,
ще им кажеш,

нали?-