вторник, 24 юли 2018 г.

МЪЛЧИ МИ СЕ НА ГЛАСЛято е.

Линея по теб. Олюлявам се.
Не следя редовете като хората.

Препъвам се в изгубените клишета
на влюбени, минали оттук преди мен.

Пише ми се без думи.
Мълчи ми се на глас.

Обладава ми се
всяка твоя
душевна
клетка.-