петък, 3 юли 2015 г.

НЯМАМ ВЕЧЕ ТУКти не си от този град
има нещо в погледа ти
което не е тукашно

не е тукашно
не е

каза ми един човек
познат на мой приятел

от този град съм
от този град

отвърнах му

така все едно
винаги винаги винаги
съм живял в този град

ти може да си роден тук
но ти личи че не си живял тук

дълго
дълго
дълго

гледаше ме той

все по-втренчено
и все по-втренчено

не съм живял отдавна в този град
не съм живял отдавна в този град

признах му и се замислих

че нямам вече тук
че нямам вече тук
че нямам вече тук


-