понеделник, 8 юни 2015 г.

НА ПРЕСЕКУЛКИТя застана над него,
галейки го с поглед.

Не го изпускаше
нито за миг
от очи.


Допираше се
в тялото му.

На пресекулки.

Зарови пръсти
в косите му.

Чуваше дишането й.
Почти не дишаше.

Почти.

И дума не можеше да обели.
Усещаше я с върха на всеки косъм.

От месеци не беше изпитвал
дори и полъха на нечии пръсти.

Забравяше се и се опомняше
в тихите и умели движения
на нежните й ръце.

Имаше чувството,
че се сбогува с косите си,
със себе си, че се сбогува.

Сетне се изправи, отиде до касата,
и излезе бездумен от фризьорския салон.-