вторник, 19 май 2015 г.

ЛЯСТОВИЧКАЕдна лястовичка
влезе в стаята му и кацна на корниза.

Искаше да си свие
гнездо в гнездото му.

Но той не знаеше
как се отглеждат лястовички,
отвори прозореца и я прогони.

После се замисли...

При толкова човекоядци наоколо,
може би лястовичките не са за изпускане.

Вероятно лястовичките
са единствените опитни човекогледачки,
готови да свият гнездо под всеки корниз,
за да ни наглеждат, докато го играем курназ.-