четвъртък, 16 ноември 2017 г.

ПРИЮТ




Ще ти го кажа на ухо.

Няма по-уютен приют от нощта,
когато се доближавам...

До плитчините
на тялото й.


-