събота, 16 септември 2017 г.

ПО НЕЙНИТЕ КОНТУРИЩе ти го кажа на ухо.

Приплъзвам ръка
по нейните
контури

още преди бог
от своя сън да се събуди.


-