събота, 8 юли 2017 г.

ВЕЛИКОИ един ден, когато
няма и да има помен от мен,
знам много добре, че пак ще пиша
не лоши стихотворения за теб,
но на невидим, небесен език,
достъпен за едва няколко
души на планетата.

Велико, нали?


-