събота, 11 юли 2015 г.

ПУСТОТАи най-късото изречение
с една-две подръчни метафори
нямаше смелостта и силата да попие

пустотата в нея


-