петък, 19 юни 2015 г.

ДА ХВАНЕШ ГОРАТА
бих хванал пътеките в теб
гората в теб бих хванал

по косите ти бих се упътил
бих се спуснал по косите ти


навътре навътре
в най-плахото вътре

бих прочел по устните ти
тайната на твоите тайни

бих се разхождал по ушните ти миди
с най-пияната походка на дъха ми

по дъха ще ме познаеш
по дъха ми

най-очевидното невидимо
най-очевидното

с дъх ще се кроим и прекрояваме
с дъх ще се кроим и прекрояваме

докато душите ни са още във гаранция
бих написал научна дисертация
за твоята неземна грация

а животът нека си изтича пред очите ни
а животът нека си изтича пред очите ни

нека


-