вторник, 16 юни 2015 г.

МОЖЕ БИ И СЛЕД ХИЛЯДА ГОДИНИможе би и след хиляда години
в този град люпенето на слънчоглед
и плюенето на люспи насам-натам
ще е почти толкова жизненоважно
колкото размяната на клишета
и грубата корупция на душите


може би и след хиляда години
в този град поклонението
пред тленните останки
на местна мутра
ще е събитие
номер едно
за деня

от уста на уста
от ухо на ухо

може би и след хиляда години
в този град хората ще си хортуват
под дебелата сянка на безвремието
и ще се псуват все така на глас и наум
под път и над път от сутрин до вечер
за да не ги заподозрат в умозрение
в най-безсрамническа човечност

от уста на уста
от ухо на ухо

може би и след хиляда години
в този град децата ще се сближават
с бързината и рутината на възрастните
които умело и с наслада се отчуждават

може би и след хиляда години
в този град хората ще си подават ръка
така както режат хляба още още топъл

може би и след хиляда години
в този град някой ще напише

поне един ред

за градацията на деградацията
за градацията на деградацията
за градацията на деградацията


-