четвъртък, 28 май 2015 г.

ДУШАТА МУ ПОМЯТАслед като
по-рано днес написах
цели две антистихотворения
посветени на семколюбителите
които чоплят хищно където им скимне


готови като че за градското
състезание по масово люпене

привечер
срещам един познат в градинката
пред регионалната градска библиотека

държи пакет семки
люпи и мята люспи по земята

люпи и мята
люпи и мята

все едно душата му помята
все едно душата му помята

и ми казва най-учтиво

сакаш ли
и ти?

-