петък, 29 май 2015 г.

ДУХОВНА МИНАднес се разминах
с войник в униформа

хладнокръвнически чоплеше семки 
и плюеше люспи по градския тротоар

чоплеше и плюеше
чоплеше и плюеше

мислех си
че ще ми се размине
поне днес да не видя семколюбител
който люпи и плюе люспи по тротоара

след като написах вече няколко антистиха
за показното карикатурене със слънчоглед

но ето че и през този ден не ми се размина
а нямаше и как този случай да подмина

когато войник в униформа стъпи здраво
върху заложена от мен духовна мина

-