четвъртък, 28 май 2015 г.

СТРЕПТОКОКИонзи ден пак видях
двама семколюбители
крачеха по главната

засякох ги
покрай читалище развитие

бяха с напомпани мускули
и изпомпани до дъно души

плюеха люспи
плюеха

крачеха и плюеха
плюеха и крачеха

засякох ги
с поглед

не очни дъна имаха
а септични ями

не хора бяха това
а стрептококи

рекламни лица на сепсис
за общественото тяло-