вторник, 14 април 2015 г.

ГОВОРЕНЕТО КАТО ПРОГОВАРЯНЕ                                                               На проговарянето


За лекото писане ми се ще да поговорим
за обувките и азбуката на буксуващата мисъл
за буквалното и метафоричното
за изписването на изричаното
за физиологията на текста ми се ще да си поговорим
за мускулатурата за схващанията и прихващанията
и в този смисъл и за метафизичното ми се ще
да обелим една-две думи които ни идват наум
за потта по паметта ми се ще да споделим
за потниците на пътниците по и между редовете
за координатната система на езика
за посоките завоите и земетресенията в текста
за препинателните и препитанието чрез пътеписа
за разпорения от апории търбух на литературата
за бацилите по буквите ми се ще да си поговорим
за профилактиката за лекарите и пациентите-рецепиенти
за оперирането на и със езика
за апетитите вкусовете вкусването надяждането и преяждането
за леката и тежка категория автори ми се ще да полафим
за авторитаризма в писането и за автентичността
за прочита за упражняването на стила
за благото и благосклонността на плагиата
за всички имена и за съименниците
за именуването ми се ще да поговорим
за именно-то за помненето и за поминъка в културата
за къде-кво вирее и стърчи
за почвата и за започването от началото та до края
за разводняването и наводненията в текста
за калта и за каляването на думите
за хартисалите архаизми и захаросаните модернизми
за построяването на изреченията
за пристрастяването към думите
за преструването и кое-колко-струва
за изпъстрянето с букви и за колажирането
за плонжирането по мисълта ми се ще да си поговорим
за оставените и облизаните пръсти
за ампутацията на пълния член
за попълването на..................... и за заместителите
за гълтането на езика и за дишането уста в уста
за лекото писане ми се щеше да си поговорим
въпреки въпреки
въпреки въпреки-въпреки\2000 г.\

бележка - на 21 юли 2000 година в София жури в състав проф. Милена Цанева, Мирела Иванова и Пламен Дойнов присъди награди в конкурса за студенти и младежи до 30-годишна възраст под наслов "Език свещен на моите деди...", обявен от Националния студентски дом, Академичния център за литература и култура и Националния комитет за честване 150 години от рождението на Иван Вазов. Бях сред наградените автори.

-